Dala Gille besöker anrika Frimurarlogen i Göteborg
Torsdagen den 15 november kl 11.00

Den välkände gillemedlemen Gillis Edman kommer att guida oss runt i Frimurarlogens fastighet som ligger på Södra Hamngatan 32.
Fastigheten byggdes i början av 1800-talet, men logen startade sin verksamhet redan i mitten av 1700-talet. Många av logens första medlemmar kom från Ostindiska Kompaniet, som då hade sin storhetstid
Program:
Kl. 11.00 Samling vid Frimurarlogen på Södra Hamngatan 32
Kl. 11.15 Gillis Edman guidning börjar
Kl. 13.00 Lunchbuffé intas på den närbelägna restaurangen Golden Days

Kostnad: 200 kr för medlem och 225 kr för gäst
Bindande anmälan genom betalning till Gillets plusgirokonto 4 47 86-2 senast den 5 november.

Frågor kan ställas till Åke Petterson tel: 0733 74 33 11 eller mail: rattvik10@gmail.comSå här hittar du till Masthuggets hus

Här finns tider för årets program.