Välkommen till sidan främst för medlemmar

Här finns ett par öppna sidor för Stadgar och Protokoll för de två reguljära mötena per år.
Dessutom finns en matrikel som uppdateras en gång om året. Den kan bara medlemmar komma åt.
Här finns också länkarna för vägvisning till aktuella lokaler och mötesplatser.


Medlemsvärvning

Gillemedlemmar!
MVärvningskampanj Du vet väl att den som värvar en ny medlem får gratis deltagande i en gilleträff upp till max 400 kr under år 2024 eller 2025. Värvar du flera nya får du flera gratisträffar. Meddela kassören vid din anmälan om du har en innestående gratisträff! Meddela namn och adress på den du värvat till vår kassör Ingvar Ericson tel 070 313 88 20 eller mejl: adm@dalagille.se När vederbörande betalt årsavgiften 150 kr får du din bonus.
Börja nu!
Styrelsen för Dala Gille i Göteborg.