I början på 1900-talet hade Grycksbo Pappersbruk ett försäljningskontor i Göteborg. På kontoret var Emil Björkman från Falun anställd. Han var bekant med många dalkarlar som arbetade i Göteborg. I januari 1922 bjöd Emil Björkman in sina landsmän till en sammankomst på Palace Hotel för att diskutera en förening. Intresset för bildandet av ett Dala Gille i Göteborg var stort och beslutades vid ett möte den 14 februari 1922 på Hotell Eggers. Gillets förste ordförande var konsul Erland Erlandsson.

Under Gillets första verksamhetsår inskrevs 30 medlemmar och den siffran höll sig nästan konstant till i början på 1940-talet. Årsavgiften var 10 kronor, men sänktes till hälften 1934. Gillet var av typisk klubbnatur och endast avsedd för herrar. Damer fick endast vara med som gäster vid särskilt högtidliga sammankomster.Bild från Eggers 14 februari 90 år efter Gillets bildande och ordföranden framför standaret

Till sammankomsterna infann sig sällan mer än ett dussin personer och underhållningen sköttes av medlemmarna själva, som var och en på sitt sätt bidrog till gemensam trevnad. Oftast berättade man historier, men någon gång hölls även föredrag om kulturella ämnen rörande hembygden.

Under flera år hölls endast en herredag och år 1935 ingen sammankomst alls. Gillet behövde en uppryckning och trots ganska hårt motstånd av några medlemmar beslöts den 30 oktober 1947 en genomgripande förändring av Gillets stadgar.

Sålunda beslutades att även dalakvinnor kunde få bli medlemmar i Dala Gille i Göteborg. Stadgeändringen godkändes definitivt vid den ordinarie sammankomsten den 21 januari 1948.
För att ytterligare stärka intresset för Gillet beslutades år 1988 att ge möjlighet för make/maka/sambo och barn till ännu levande eller bortgångna dalkullor och masar att vinna inträde i Gillet.
I mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande rekryteringskampanj och mer än 2.500 från Dalarna utflyttade personer i Göteborg med grannkommuner tillskrevs om medlemserbjudande. Antalet medlemmar sköt snabbt i höjden och Gillet kunde räkna över 300 medlemmar, ett antal som nu gått ner till ca. 200.


Bilder från jubileumsfesten 2012 och besök hos landshövdingen


Medlemmarna i Dala Gille i Göteborg träffas tre gånger per år. I mars till vårfest med middag, underhållning och dans. Vår-sommarmöte i maj-juni och höstmöte i oktober-november då gillemedlemmarna gör en utflykt till lands eller havs.
Det stadgeenliga årsmötet sker numera i samband med vår-sommarmötet. Många är de platser som besökts under Gillets verksamhet. Vårfesten firades under senare delen av 1900-talet på restaurangerna Lorensberg och Gripsholm, Odd Fellow´s och Wänskapsbrödernas ordenshus samt Coldinuordens festvåning.


Bilder från jublieumsfesten 2012 och förträff med hedersledamöter

Gillets 50-årsjubileum år 1972 firades på restaurang Lorensberg. Lektor Sigvard Montelius berättade om Dalarnas betydelse för Göteborg, spelmän från Rättvik underhöll tillsammans med en sångkör från ordenssällskapet Cantorum.
År 1982 var det så dags för 60-årsfirande. Nu celebrerade man jubileet på Odd Fellow. Som gästartist uppträdde Busk Margit Jonsson med konsert i folkton.
70-årsjubileet år 1992 ägde rum på SKF´s Kristinedal. Dalaradions Bengt "Polo" Johansson berättade om en resa till östra Sibirien och gillevärden Börje Moberg framförde utklädd till kurbitsmålare dennes monolog i Himlaspelet.
Hotell Eggers blev en naturlig plats att fira Gillets 75-årsjubileum. Operasångare Hans Josefsson tillsammans med fiolspelande son underhöll Gillets medlemmar. Styrelsemedlemmarna överraskade festdeltagarna med att framföra ett dalaspex författat av vice gillevärd Margareta Eriksson.

På 90-årsdagen av Gillets stiftande 14 februari 1922 hölls en minneslunch på Hotell Eggers, där det ju en gång började.
Jubileumsfesten för 90 år, avhölls på Villa Odinslund som en mera påkostad Vårfest.
Lite bilder har ni redan sett på den här sidan.
Klicka här för utförligt referat av hela jubileumsåret 2012

I övrigt under Gamla träffar kan ni se referat från träffarna samlade årsvis.
Vill ni gå sirekt till 100-årsjubileet 2022 klickar ni här