Är Du född i Dalarna, gift/sambo eller nära släkt med sådan person är Du självskriven som medlem i Dala Gille i Göteborg. Den som inte tillhör dessa kategorier, men som har bott i Dalarna under en längre period kan också vinna medlemskap i Gillet. I samtliga fall gäller enligt Gillets stadgar att man känner starkt för landskapet Dalarna.

Ansökan om medlemskap görs genom kontakt med styrelsens kassör per mail
ingvarericson@gmail.com
Han ger vidare upplysaningar.

Så snart årsavgiften är inbetald införs nya medlemmar i Gillets register
och får fortsättningsvis kallelser till Gillets sammankomster.
Avgiften är för närvarande 150 kr per person.

Uppdaterad 17 december 2023