Är Du född i Dalarna eller gift/sambo alt. nära släkt med sådan person är Du självskriven som medlem i Dala Gille i Göteborg. För den som inte tillhör dessa kategorier, men som har bott i Dalarna under en längre period kan också vinna medlemskap i Gillet. I samtliga fall gäller enligt Gillets stadgar att man känner starkt för landskapet Dalarna.

Ansökan om medlemskap görs på särskild blankett (se nedan) som skickas till styrelsens kassör för behandling. Besked om godkänt medlemskap lämnas därefter tillsammans med ett inbetalningskort för årsavgiften. Avgiften är för närvarande 150 kr per person. Så snart årsavgiften är inbetald införs nya medlemmar i Gillets register och får fortsättningsvis kallelser till Gillets sammankomster.

Den gamla eleganta lösningen fungerar inte längre.
Ta i stället mailkontakt med ingvarericson@gmail.com via ditt valiga mailprogram

Uppdaterad 13 maj 2022