Tisdagen den 14 februari 2012 inledde Dala Gille sitt firande av 90-årsjubileet med en lunch på hotel Eggers, platsen där Gillet en gång bildades. Närmare 70 personer hade kommit för att fira Gillet.

Gillevärden Börje Moberg inledde efter sedvanligt tut i kohornet med att deklamera Dalkarlavisan och hälsade välkommen.

Under lunchen sjöngs visor och Ollas Ann-Mari Grönkvist påminde om kulturcirkeln och framförde en hälsning från Avesta kommun, som överlämnat ett standar. Hälsningar hade även inkommit från Dalaföreningen i Örebro, landshövding Lars Bäckström och medlemmar på långsemester i Spanien. Ordföranden Åke Petterson höll ett hälsningsanförande i vilket han erinrade om Gillets bildande och att herrklubbens inriktning ändrades 1947, då Gillet kunde glädja sig åt att även kvinnor fick bli medlemmar. Då jubileumsdagen sammanföll med "Alla Hjärtans Dag" förärades alla närvarande damer en röd ros.

Gillet tar nu sikte på 100-årsjubileet, men för det behövs påfyllning av nya medlemmar. Det sker bäst genom mun-till-mun-metoden och då är medlemmarna själva de viktigaste ambassadörerna.

Åke hyllade Gillets hedersledamöter Åke Ersman, Gunnel Persson och Ulla-Lis Person för deras insatser i Gillets verksamhet.

Talet avslutades med att de närvarande utbringade ett leve för Dala Gille och landskapet Dalarna. "Ja må vi leva" samt en skål satte punkt för anförandet.


Åke Petterson påminner om 1922 och i den välbesökta salen lyssnas det


Fler som lyssnar och några som sjunger före "Dalom i vårt hjärta"

Klang och Jubel på Odinslund

Gillets 90-årsfirande fortsatte med vårfesten som i år döpts till jubileumsfest. Den ägde rum fredagen den 20 april på Villa Odinslund i Göteborg. Cirka 80 personer hade hörsammat inbjudan och många av deltagarna var klädda i hembygdsdräkt.


Efter att deltagarna hade serverats en välkomstskål hälsade gillevärden Börje Moberg välkommen och så sjöngs traditionsenligt ”det är våren som kommit tillbaka igen”. Medan gästerna satte sig till bords framförde kören Bäckebol Vocalis en rad sprittande vårvisor och fick stormande applåder. Ordföranden Åke Petterson höll så ett jubileumstal och hälsade särskilt välkommen till Gillets hedersledamöter Åke Ersman och Gunnel Persson, deltagarna från Dalaföreningen i Örebro samt Ann-Marie Winberg från Studieförbundet/Vuxenskolan i Partille.


Ordföranden erinrade om några händelser under startåret 1922, både allmänt och för Gillet. Han berättade vidare om vad Dalarna har att erbjuda från vinter till sommar. Åke underströk Gillets betydelse för medlemmarnas knytning till hemlandskapet. Avgående kassören Nils-Uno Gustavson utsågs enhälligt till Gillets tredje hedersledamot och erhöll en exklusiv nål med Dala Gilles emblem. En rörd Nils-Uno tackade för utmärkelserna.


När glasen fyllts med vin utbringade deltagarna ett 4-faldigt leve för landskapet Dalarna och Dala Gille i Göteborg. Under att gästerna njöt en välsmakande supé sjöngs allehanda visor under ledning av Ollas Ann-Mari Grönkvist och Rosa Bornstrand (båda på ukulele) och Margareta Eriksson. Flera av deltagarna tog tillfället i akt att framföra visor och historier. Dalaföreningens i Örebro ordförande Kerstin Ejdertoft överlämnade en miniatyr av Örebro slott som gåva till Gillet.


När supén hade avslutats var det dags för välkända Peoria att spela en härlig tradjazz, som passade alldeles utmärkt som dansmusik. Det hade väl sällan setts ett så intensivt dansande på en vårfest. I en av pauserna presenterade Berth Eriksson ett styrelsespex, vilket hade skrivits av Margareta Eriksson. Som vanligt såg Ingvar Ericson till att vinnarna i champagnelotteriet fick sina turvinster.


Jubileumsfesten fortsatte till efter midnatt, och gästerna lämnade Villa Odinslund med ett belåtet leende på läpparna.


Körsång under samling och smaklig fördrink


Styrelsespexet


Fler folkdräkter och uppvaktning från Örebro


Gillets jubilerumsfirande fortsatte fredagen den 1 juni med vår-/årsmötet på Jonsereds herrgård, varifrån man har en strålande utsikt över sjön Aspen. Drygt 40 personer hade kommit till mötet, som inleddes med intagandet av en utmärkt laxbaguette med dryck samt kaffe och kaka. Efter en kort inledning om herrgården, som nu disponeras av Göteborgs universitet för konferenser och utbildning, var det dags för Gillets årsmöte. Ordföranden Åke Petterson och sekreteraren Hans Wendeberg ledde mötet. Valberedningens ordförande Gilbert Hammarstrand meddelade, att Nils-Uno Gustavson, Hans Wendeberg och Eva Sandström hade bett att få lämna styrelsen. Årsmötet godkände nyval av Berth Eriksson som ordinarie styrelse- ledamot samt Helena Andersson och Birgitta Edgren som styrelsesuppleanter. Lennart Dahlberg omvaldes till Gillets revisor.


Hans Wendeberg avtackades särskilt för sina 20 år som Gillets sekreterare. Förutom presenter förärades han en specialskriven visa som framfördes av styrelsen under ledning av Ollas Ann-Mari Grönkvist. Efter en rundvandring i herrgårdens vackra lokaler var det dags för den dalabördige operasångaren Lars Hjertner att framföra sin Änglaknäpp. Här bjöd Lars prov på sin såväl sonora som musikaliska förmåga. Änglaknäpp handlar om smeden Bjurbäckens kärlek till sin fiol och vilka konsekvenser detta fick under hans levnad. Framförandet var det 174:e i ordningen och fick publikens stormande applåder.


Utsikten över sjön från Jonsereds Herrgård och intresserade åhörare


Lars Hjertner i en bejublad föreställning och efter avslutat värv

 

40 personer hade hörsammat inbjudan till jubileumsårets Dalaträff i Våmhus. Deltagarna kunde glädjas åt en nästan regnfri söndag i juli. Hembygds- gårdens intressanta stugor besöktes under ledning av den trevliga och väl pålästa guiden Sara Sjöberg. Hon berättade med inlevelse om Våmhus historia och hem- bygdsgårdens tillkomst och innehåll. Guidningen avslutades i gårdens filmsal med en utmärkt film om hembygdsgårdens historia.


Så var det dags för familjen Hammarstrand med nestorn Gilbert i spetsen och två av hans tre närvarande bröder att överlämna sin gamla hårtavla till hembygdsföreningens ordförande. Gåvan var enligt brödernas mors önskan att hennes svärfars tavla skulle återbördas till den plats där den en gång hade sytts. Hammarstrands släkt deltog med 16 personer! Dalaträffen i Våmhus fick betydande publicitet i Dalarnas Tidningar.


Avträde på äkta Våmhusmål och kulning ute på bryggan


Välbesökt rundvandring och överlämnande av släktklenod


Det var inte bara Dala Gilles medlemar som besökte Våmhus hembygdsgård denna söndag. Folk ifrån trakten firade hantverksdagen med bl.a. den berömda korgmakartävlingen, visning av hårkullor i arbete och tunnbrödsbakning. Besökarna hade tillfälle att stilla sin hunger med socknens berömda kolbullar med lingonsylt.

40 personer hade hörsammat inbjudan till jubileumsårets Dalaträff i Våmhus. Deltagarna kunde glädjas åt en nästan regnfri söndag i juli. Hembygdsgårdens intressanta stugor besöktes under ledning av den trevliga och väl pålästa guiden Sara Sjöberg. Hon berättade med inlevelse om Våmhus historia och hem- bygdsgårdens tillkomst och innehåll. Guidningen avslutades i gårdens filmsal med en utmärkt film om hembygdsgårdens historia.


Lördagen den 1 september 2012 arrangerade Gillet en extra träff till Donsö i Göteborgs södra skärgård. Efter en härlig tur med färjan från Saltholmen hälsades de 30-tal deltagarna välkomna av Esbjörn och Ulla Hillberg.

Esbjörn är ordförande i Svenska Fyrsällskapet och har i sin bostad ett fyrboks och nautiskt museum. Besökarna delades in i 2 grupper, varav den ena gjorde en guidad rundvandring på ön. Den andra gruppen besökte museet och fick veta det mesta om Sveriges fyrar och dess historia.

Träffen avslutades med gillevärdens tack till paret Hillberg och deltagarna återvände med färjan till fastlandet.Nestorparet Friedrich med Börje Moberg på väg till Donsö med den fina utsikten


Guider och besökare på Donsö

Gillets höstmöte 2012 ägde rum lördagen den 27 oktober på Volvo museum i Göteborg. Ett drygt 40-tal personer hade hörsammat inbjudan och fick inledningsvis se en intressant film om Volvos historia.

Därefter delades de närvarande upp i 2 grupper som med guider gick runt i den stora utställningshallen. Där visades Volvos alla produkter, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båtmotorer, flygmotorer och personbilar. Deltagarna fick också tillfälle att åka i en riktigt gammal Volvobuss och se produkter som stannade som prototyper, men inte kom ut på marknaden.

Mötet fortsatte med förtäring och avslutades med ett formellt höstmöte. Gillets valberedning fick förnyat förtroende och årsavgiften för 2013 bestämdes oförändrad. Ett antal närvarande nya medlemmar noterades också.


Förtäring och anläggningsfordon


En gammal Volvobuss och mer förtäring


Lyssnande medlemmar i Gillet