Här kommer under juni och oktober protokollen från 2024


Äldre protokoll:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017,
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Protokoll från Dala Gilles årsmöte 19 april 2024


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Birgitta Edgren

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Birgitta Edgren samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes..

§ 5.

Till justeringsmän valdes Senja Hellstrand och Åke Petterson

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse, som i förväg lagts ut på hemsidan, godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Valberedningen föreslog omval av Birgitta Edgren, Margareta Eriksson Ingvar Ericson, Ollas Ann-Mari Grönqvist, Anita Grandin Dahlberg, Hans Tranberg samt Bibbi Löfstrand och nyval av Trevor Archer och Mia Åberg efter de avgående ledamöterna Björn Skoog och Helena Andersson. För att komma i fas efter fjolårets stadgeändring gällande mandattiderna valdes på 1 år: Birgitta Edgren, Hans Tranberg, Trevor Archer och Mia Åberg valdes på 2 år: Anita Grandin Dahlberg, Margareta Eriksson, Ollas Ann-Mari Grönkvist, Bibbi Löfstrand och Ingvar Ericson. §10. Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2025.

§ 10.

Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2024.

§ 11.

Ordföranden berättade om planerade träffar för resten av 2024, dvs vårresa med buss till Falbygden som dock inte blir av om det blir för få anmälda, Dalaträff i Malung, besök hos Hans Tranberg i augusti,Remfabriken i Gårda i oktober samt Peoria på Radisson i november och julfest i december.

§ 12.

En parentation för avlidna medlemmar under året som gått hölls under stillsam musik framförd av flöjtisten Ingmari Juliusson

§ 13.

Övrigt Den avgående ledamoten Helena Andersson avtackades med tal och blommor av Birgitta Edgren.. Ordföranden uttryckte sin oro över det ringa antalet deltagare i dagens möte. Några anledningar kan vara avståndet samt att det är examenstider och många konkurrerande aktiviteter.

§ 14.

Mötet avslutades


Göteborg 20240420


Vid protokollet:
Margareta Eriksson…………………………… Birgitta Edgren
………………………………………. ..............................Ordf
Justeras:
Senja Hellstrand…………………………… Åke Petterson ................………………………………………………………