Uner vårfesten 2010 lördagen den 24 april firade 43 gillemedlemmar med vänner vårens ankomst i Villa Belparcs övre festlokal. Vårfesten inleddes med en välkomstskål och vårsång. Gunnar Svenssons frågor i årets poängpromenad handlade om för deltagarna kända och okända statyer i Göteborg. Fyra grupper hade svarat rätt på 11 av 13 frågor och belönades med ett paket specialbröd från Pyramidbageriet i Dala Järna.
Till den välsmakande vårbuffén serverades ett gott rött alt. vitt vin och för underhållningen svarade kvintetten Elastics. Middagen avslutades med kaffe och Villa Belparcs underbara tårta. Börje Moberg såg till att även deltagarna fick höja rösten i kända vårvisor. I en paus kunde Ingvar Ericson med lottens hjälp utse många vinnare i kvällens vinlotteri. Sista dansen spelades och ännu en lyckad vårfest var till ända.


Glada läkare och musikanter på fest

Fredagen den 4 juni 2010 samlades 40 gillemedlemmar för vår-/årsmöte till idylliska Norsesund. I det gamla stationshuset vid Västra Stambanan har man inrett ett kulturcafé och en restaurang, som var målet för vårmötet. Eftersom flertalet deltagare tog Alingsåspendeln från Göteborgs Centralstation var det premiär för deltagande gillemedlemmar att åka tåg till en träff.
Ollas Ann-Mari Grönkvist, som sammanställt programmet, hälsade alla hjärtligt välkomna och bjöd in till en lätt buffé med nybakat bröd med sallader och dryck. Under tiden berättade Skallsjö hembygdsförenings ordförande Lars-Erik Karlsson lite historik om samhället Norsesund.
Därefter var det dags för Gillets årsmöte, som leddes av Åke Petterson med Hans Wendeberg som sekreterare. Åke Petterson omvaldes till Gillets ordförande för ytterligare en 4-års period. Avgående styrelseledamöterna Ollas Ann-Mari Grönkvist, Margareta Eriksson och Börje Moberg omvaldes för samma period. Lennart Dahlberg omvaldes som revisor för kommande 2 år.


Utanför det gamla stationshuset och spegelblank sjö

De senaste åren har gillemedlemmarna under semestermånaden juli haft möjlighet att sammanstråla i Dalarna till en enkel dalaträff.
Den förläggs vanligtvis till torsdagen i den vecka när "Musik vid Siljan" pågår. Torsdagen den 8 juli 2010 träffades 26 gillevänner i Ludvika för den årliga Dalaträffen. Målet var Dan Andersson museet, där en guide berättade om Dan Anderssons uppväxt i sydvästra Dalarna. Efter att deltagarna intagit lunch fortsatte vi i bilkonvoj, med Gunnar Svensson i spetsen till Skattlösberg, där bilarna parkerades. Därifrån vandrade deltagarna till Luossa-stugan. Där fick vi uppleva Dan Anderssons visor tolkade av Linda Rattfelt på ett "magiskt" sätt.
Dalaträffen avslutades med samling vid finngammelgården i Skattlösberg, Dan Anderssons födelseby. Där njöt deltagarna av innehållet i sin medhavda picknick-korg. Så var 2010 års Dalaträff till ända och deltagarna skingrades till olika platser i vårt vackra landskap.


Dan Anderssons anda svävar över årets värd i Luossastugan

Onsdagen den 10 november 2010 besökte närmare 40 gillemedlemmar höstmötet på SKF. Företaget fokuserar starkt på att såväl produkter som tjänster skall ge kunderna effektivare och miljövänligare maskiner. Hur denna inriktning omsätts i praktiken fick besökarna uppleva vid en rundvandring i SKF´s utställningshall. Besöket avslutades i en av fabrikerna där medelstora sfäriska rullager tillverkas. Det mesta sker med automatik med ett undantag: hopsättningen av lagren som sker manuellt!
I SKF´s fritidsanläggning Kristinedal avslutades så höstmötet under ledning av ordförande Åke Petterson och Hans Wendeberg som sekreterare. Valberedningen med Gilbert Hammarstrand, Roland Fränberg och Rolf Agerberth omvaldes för ytterligare ett år och årsavgiften beslutades oförändrad.
Ordföranden kunde även hälsa ett par nya medlemmar välkomna och uppmanade alla att fortsätta söka efter flera medlemmar.
Åke Petterson avslutade mötet och framförde ett speciellt tack till Hans Wendeberg som arrangerat det mycket intressanta mötet


Imponerande vinkel på huvudkontoret


Likaså imponerande rullager under montering och den första skissen på sfäriskt lager


Deltagarna anländer till en intressant utställning


Inspirerande guide och andäktiga åhörare


Koncentrerad sekreterare och SKF:are Hans Wendeberg